Konfirmationen er en stor dag fyldt med forventninger, som mange ser frem til i lang tid, og dagen er ofte forbundet med mange forberedelser.

På kontoret kommer der mange henvendelser fra forældre vedrørende konfirmationsdatoer for de kommende år.

Hvert år i januar planlægger præsterne det næste års konfirmationer.

Ca. midt i januar kommer der en annonce i Vendelboposten med information om hvilken dag konfirmationsdatoerne bliver offentliggjort her på siden.

Hold derfor øje med ugeavisen og hjemmesiden i januar, hvis I skal have konfirmation.

Konfirmationer for igangværende år vil være at finde under fanen Børn og Unge / Konfirmander.